Wyszukaj:
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Stanowiska
•  Ogłoszenia i komunikaty
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Przetargi
•  Dokumenty
•  Inne
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Zimowe utrzymanie dróg
•  Informacje
  Plan remontów
•  Informacje
Pomoc
Statystyki

301726
od 11 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Przetargi » 2008 rok Wersja do druku

Strona archiwalna - zdjęta z serwisu
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2446D na odcinku Pobiedna - Czerniawa

 

 

 

 

 

 

pieczęć zamawiającego

 

Znak sprawy: PZD - ZP/PN/09/2008

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

 

 

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego: Powiat Lubański - Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

b) kod, miejscowość, województwo: 59-800 Lubań, województwo: dolnośląskie

c) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Mickiewicza 2, pokój:

d) numer kierunkowy: 075   tel. 64 63 750                    faks  075 64 6 2  192                       

 

2) Ogłasza przetarg nieograniczony na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2446D na odcinku Pobiedna – Czerniawa Szacunkowa ilość – 1,6 km służy do kalkulacji ceny ofertowej

miejsce realizacji zamówienia: Powiat Lubański

a) rodzaj zamówienia: usługi

b) Główny przedmiot zamówienia kod  CPV: 74.23.20.00-6

                                    

 

3) Termin (okres) realizacji zamówienia: 30.11.2008r.

 

4) - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

    - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

    - Nie przewiduje się obowiązku wniesienia wadium

 

5) Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

a) formularz można odebrać  na stronie

www.bip.powiatluban.pl , www.pzdluban.bip.net.pl

b) cena formularza: 0.00

 

6) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

a) imię i nazwisko:  Zdzisława Matuszewska,   stanowisko pracownika:  Kierownik Działu Technicznego

    telefon:  075/ 64 63 750

    godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: od 07:00 do 15:00

 

7) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy – prawo zamówień publicznych.

 

8) Miejsce i termin składania ofert:

oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego 29c

w terminie do dnia 09.07.2008 do godziny 9:00

 

9) Miejsce i termin otwarcia ofert:

oferty zostaną otwarte w siedzibie PZD w dniu 09.07.2008 o godz. 945

 

10) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

cena          100%

 

Lubań dn. 01.07.2008

 ______________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                 podpis osoby uprawnionej

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono w Internecie

od 01.07 r. do 09.07.2008 r.

Załączone dokumenty
  Przetarg na dokumentację na 2446D (182.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: A. Uryga, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: A. Uryga, Data wprowadzenia: 2008-07-01 12:07:06, Zatwierdził do publikacji: A. Uryga, Data publikacji 2008-07-01 12:10:54, Ostatnia zmiana: 2010-01-27 10:59:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2454

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".