Wyszukaj:
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Stanowiska
•  Ogłoszenia i komunikaty
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Przetargi
•  Dokumenty
•  Klauzula informacyjna
•  Inne
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Zimowe utrzymanie dróg
•  Informacje
  Plan remontów
•  Informacje
Pomoc
Statystyki

474293
od 11 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Przetargi » Otwarte

Artykuły
  DOSTAWA PALIW DLA ŚRODKÓW TRANSPORTU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POSIADANIU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W LUBANIU
  Zapytanie ofertowe: Usuwanie pojazdów zgodnie z art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg Powiatu Lubańskiego na parking strzeżony Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu ul. Dąbrowskiego 29c. (powyżej 3,5t.)
  Zapytanie ofertowe: Usuwanie pojazdów zgodnie z art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg Powiatu Lubańskiego na parking strzeżony Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu ul. Dąbrowskiego 29c. (do 3,5t)
  Zapytanie ofertowe: Usunięcie i utylizacja padłych zwierząt znajdujących się w pasie drogowym dróg
  Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 2 zadania.
  Zapytanie ofertowe: Ochronna odzież zimowa
  Zapytanie ofertowe: Posiłki regeneracyjne
  Zapytanie ofertowe: Zakup piasku
  Zapytanie ofertowe: Zakup soli drogowej