Wyszukaj:
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Stanowiska
•  Ogłoszenia i komunikaty
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Przetargi
•  Dokumenty
•  Klauzula informacyjna
•  Inne
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Zimowe utrzymanie dróg
•  Informacje
  Plan remontów
•  Informacje
Pomoc
Statystyki

474295
od 11 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Przetargi » Rozstrzygnięte

Artykuły
  Zapytanie ofertowe: Usunięcie i utylizacja padłych zwierząt znajdujących się w pasie drogowym dróg
  Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na 2 zadania.
  Zapytanie ofertowe: Ochronna odzież zimowa
  Zapytanie ofertowe: Posiłki regeneracyjne
  Zapytanie ofertowe: Zakup piasku
  Zapytanie ofertowe: Zakup soli drogowej
  Zapytanie ofertowe: Mechaniczne wykaszanie traw i chwastów z poboczy, skarp i przeciwskarp dróg powiatowych i wojewódzkich
  Zapytanie ofertowe: Zakup znaków drogowych ocynkowanych wraz z uchwytami i śrubami (kompletne)
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2477D w km 1+350-6+320 Zalipie - Grabiszyce Górne [intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013r.]
  ZApytanie ofertowe: Zakup materiałów kamiennych
  Zapytanie ofertowe: Ubrania robocze drelichowe letnie z nadrukiem
  zapytanie ofertowe: Zakup wody
  Zapytanie ofertowe: Dostawa białej farby akrylowej rozpuszczalnikowej do malowania oznakowania poziomego na drogach
  Zapytanie ofertowe: zakup mieszanki mineralno - asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg - około 450 ton
  Dostawa paliw dla środków transportu znajdujących się w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu
  Zapytanie ofertowe : Ochrona mienia
  DOSTAWA PALIW DLA ŚRODKÓW TRANSPORTU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POSIADANIU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W LUBANIU
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn - Nowa Karczma w km 3+306 - 6+606 o długości 3,3 km