Wyszukaj:
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Stanowiska
•  Ogłoszenia i komunikaty
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Przetargi
•  Dokumenty
•  Klauzula informacyjna
•  Inne
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Zimowe utrzymanie dróg
•  Informacje
  Plan remontów
•  Informacje
Pomoc
Statystyki

478754
od 11 stycznia 2006

     Powiatowy Zarząd Dróg      
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu działa od 1999 roku, kiedy to po podziale administracyjnym kraju zostały utworzone powiaty i powstała nowa kategoria dróg - drogi powiatowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.